top of page
Marine Blå.png

Om os

KORRIDOR Bygningsentreprise blev stiftet i 2021 af Benny Svendsen.
DNA'et i virksomheden er tømrerfaget, og den ordentlige adfærd.


Efter 27 år i håndværker branchen, stiftede Benny i 2021 virksomheden.
Navnet korridor blev valgt, da dets betydning kunne reflekteres i nogle af de ønsker der var for virksomheden.


Korridor har sin oprindelse fra det franske, og betyder "løbegang". På dansk er ordet mest kendt for sin betydning for et langt og smalt rum der giver adgang til andre rum.
Ordet betyder også en passage gennem et andet lands territorium der giver mulighed for trafik.
Formålet med virksomheden er at skabe forbindelser, og at være bindeled mellem flere parter. Ligeledes at være en vigtig brik i at hjælpe kunder, sikkert igennem deres projekt.


I virksomhedens vision har vi italesat FOKUS PÅ ADFÆRD.
De små simple ting, som vi alle har så nemt ved at glemme, men betyder så utroligt meget.
Adfærd betyder en aktion eller en reaktion, sædvanligvis i relation med omgivelserne/miljøet
eller med andre ord verdens stimuli via sanserne.
Vi gør en dyd ud af at italesætte de små detaljer, som bla omkredser vores håndværk.
Det er de små detaljer, som gør vores og vores kunders oplevelse bliver lige det mere glædelig.
Når vi udfører vores håndværk, så er vi altid imødekommende, vi er altid lyttende og
har altid gensidig respekt for øje.
Lige det der gør at vi alle kan få et smil på, og synes det er rart at mødes.

Dette 

Benny har afsæt i en handelsskole, da først ønske var at blive revisor. Men efter HH'en skulle der ske noget mere fysisk, så en tømrer uddannelse blev taget.
En god læreperiode, hvor tre virksomheder gik sammen og lavede én mesterlærekontrakt med Benny.
Lærertiden blev taget i en traditionel tømrervirksomhed (i Lyngby),
en gammeldags snedkervirksomhed (1.sal i en baggård i indre Kbh)
og i en trappevirksomhed (i Ishøj). 

Efter en periode som tømrersvend, måtte Benny desværre indse at ryg og knæ ikke var til mange år som fuldtidshåndværker.
Så en bygningsingeniør uddannelse blev det næste.
Ingeniøren blev fuldt op af en Merkonom uddannelse, og til sidst skulle en HD(O) afprøves.

Ovenstående kvalifikationer er nu blevet kombineret med mange kompetencer, opnået ved at have været tømrerlærling, byggeleder, projektleder, entreprisechef, tilbuds-/salgschef og direktør, i forskellige håndværks-/entreprenør virksomheder


I 2021 skulle det endelig ske, at Benny startede egen virksomhed.
Evig taknemmelig for den hjælp der kom fra tidligere gode samarbejdspartner.Håber du vil kontakte os, og benytte dig af vores ydelser.
For os er vores arbejde personligt, og vores fremtid er gode relationer.Kontakt os

Verdensmål

Kontakt os for en fast tilbudspris

Taksterne skal ses som vejledende

Takster

Tømrersvend

kr. 485,00 pr time

ekskl. bil tillæg

ekskl. moms

Tømrerlærling

kr. 375,00 pr time

ekskl. moms

Tømrerformand

kr. 550,00 pr time

ekskl. bil tillæg

ekskl. moms

Projektleder

kr. 850,00 pr time

ekskl. bil tillæg

ekskl. moms

Bil tillæg

kr. 70,00 pr time

ekskl. moms

Overtid

100% time pris tillæg ved

arbejde efter kl.15:00

Affalds- og Miljøgebyr

Tillæg på 2 % af fakturarens pålydende

Ekskl. moms

Mindste faktura beløb

Ved håndværkerydelser faktureres der minimum for
3 svende timer, ekskl. bil tillæg.
Ekskl. moms

Betalingsbetingelser
lbm + 30 dage

Faktura skal være os i hænde senest d.25. i måneden.
Sags.nr og art nr. skal være påført fakturaen.

Faktura skal fremsendes til:
faktura@korridor.dk
Ellers bliver fakturaen ikke registret i vores system.

bottom of page